Zawód: TŁUMACZ

Jak sama nazwa wskazuje tłumacze są fachowcami od tłumaczenia. Niektórzy tłumacze specjalizują się tylko w tłumaczeniach pisemnych, albo tylko w ustnych. Inni robią jedne i drugie. W języku polskim trzeba do słowa tłumacz dodać przymiotnik, żeby było wiadomo, jakim rodzajem tłumaczenia ktoś się zajmuje. W wielu językach jest to niepotrzebne, bo istnieją różne słowa na określenie tłumacza pisemnego (ang. translator, szw. översättare, fr. traducteur) i tłumacza ustnego (ang. interpreter, szw. tolk, fr. interprete). To rozróżnienie wyraźnie pokazuje, że są to dwa zawody i wymagają trochę innych kompetencji.

Zawód tłumacza jest zawodem zaufania publicznego, co oznacza, że treść przekazywanych tłumaczowi dokumentów, oraz rozmów, w których tłumacz uczestniczy są objęte poufnością. Zlecający mogą być pewni, że tłumacz zachowa dla siebie wszystko, czego się dowiedział przy okazji tłumaczenia. Dotyczy to nie tylko tłumaczy przysięgłych, lecz także wszystkich tłumaczy bez wyjątku.

Profesjonalny tłumacz ustny

Od profesjonalnego tłumacza ustnego, czyli osoby zawodowo zajmującej się tłumaczeniami ustnymi wymaga się m.in.:

 • biegłej znajomości języka, z którego tłumaczą (języka źródłowego) i języka, na który tłumaczą (języka docelowego),
 • umiejętności błyskawicznego przetwarzania tekstu w jednym języku na tekst w drugim języku (nie tłumaczenia słów, tylko treści), żeby odbiorca zrozumiał wypowiedź tak samo jak ktoś, kto zna język źródłowy,
 • ponadstandardowego zasobu wiedzy (kulturowej i ogólnej) w obydwu językach, dzięki któremu tłumacz może bez specjalnego przygotowania przetłumaczyć wypowiedź o charakterze ogólnym,
 • świetnej pamięci krótkotrwałej, żeby zapamiętywać krótsze lub dłuższe fragmenty wypowiedzi,
 • odporności na stres, koncentracji, podzielności uwagi, szybkiego refleksu i dobrej dykcji
 • zdolności interpersonalnych, ponieważ pracuje z ludźmi i jest pośrednikiem w ich kontaktach.

Profesjonalny tłumacz pisemny

Od profesjonalnego tłumacza pisemnego, czyli osoby zawodowo zajmującej się tłumaczeniami pisemnymi wymaga się m.in.:

 • biegłej znajomości języka, na który tłumaczą i bardzo dobrej znajomości języka, z którego tłumaczą
 • umiejętności przetwarzania tekstu w jednym języku na tekst w drugim języku (nie tłumaczenia słów, tylko treści), żeby odbiorca zrozumiał tekst tłumaczenia tak samo jak rodzimy odbiorca,
 • standardowego zasobu wiedzy (kulturowej i ogólnej) w obydwu językach i świetnej umiejętności korzystania ze słowników i tekstów źródłowych,
 • dobrej znajomości edytorów tekstów i umiejętności formatowania tekstu,
 • znajomości programów wspomagających tłumaczenie - obecnie jest to prawie niezbędne, jeśli tłumacz chce efektywnie pracować dla większych agencji tłumaczeniowych lub dużych firm,
 • dokładności i spostrzegawczości,
 • umiejętności redagowania i korygowania własnych tekstów