Jeśli potrzebują Państwo tłumacza ustnego zapraszam do kontaktu.
Oferuję wszelkiego rodzaju ustne tłumaczenia języka szwedzkiego:

1

tłumaczenia przysięgłe

Wykonywane przez tłumacza przysięgłego języka szwedzkiego, którego obecność jest wymagana podczas zgromadzenia wspólników, podpisywania aktów notarialnych przed notariuszem, podczas rozpraw sądowych i w sądzie arbitrażowym, w urzędach stanu cywilnego, na policji.

2

tłumaczenia konsekutywne

To tłumaczenie naprzemienne, w ramach którego po wypowiedzeniu krótkiego fragmentu swojego tekstu mówca przerywa na chwilę, dając czas tłumaczowi na przełożenie tego fragmentu. Jest to rodzaj tłumaczenia stosowany podczas negocjacji handlowych i biznesowych.

3

tłumaczenia symultaniczne

To tłumaczenie stosowane jest podczas spotkań, w których uczestniczy większa liczba osób i wymaga specjalistycznego sprzętu: kabin, słuchawek, mikrofonów.

4

tłumaczenia towarzyszące

Tłumaczenie konsekutywne lub symultaniczne szeptane w trakcie mniej formalnych spotkań, np. zwiedzania zakładów przemysłowych i obiektów handlowych, rozmów telefonicznych.

Poszukujesz doświadczonego tłumacza?

Skontaktuj się

siemoniak i fabisiak

Tłumaczenia ustne języka szwedzkiego

Oferta tłumaczeń ustnych szwedzko-polskich skierowana jest do klientów, którzy potrzebują wsparcia językowego podczas:

  • konferencji naukowych i biznesowych
  • szkoleń, kursów, wykładów z udziałem zagranicznych ekspertów
  • spotkań z zagranicznymi gośćmi, klientami, partnerami
  • rozmów handlowych
  • negocjowania umów i kontraktów
  • podpisywania aktów notarialnych
  • występowania przed sądem

Jak rozliczam tłumaczenia?

Rozliczam się na podstawie czasu pracy, który obejmuje tzw. bloki rozliczeniowe.

  • 1 blok tłumaczenia ustnego obejmuje 4 godziny zegarowe.
  • Minimalny blok w przypadku tłumaczeń ustnych wykonywanych przez tłumacza przysięgłego (np. podczas podpisywania aktów notarialnych, albo podczas postępowania sądowego) obejmuje 3 godziny.