Tłumaczenie szwedzkiego
dowodu rejestracyjnego

Dokumenty sporządzone w języku szwedzkim muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego języka szwedzkiego, czyli na przykład przeze mnie.

Tłumaczenie odsyłam/oddaję zlecającemu w następnym dniu po dniu zlecenia. Kontakt osobisty nie jest konieczny, wszystko można załatwić za pomocą telefonu, e-maila i poczty.

Tłumaczenie szwedzkich dowodów samochodowych musi być opatrzone czytelnym odciskiem okrągłej pieczęci i podpisem tłumacza przysięgłego. Musi też być zarejestrowane w specjalnym rejestrze zwanym repertorium, a numer rejestracji w repertorium musi być wpisany w formułę poświadczającą, która znajduje się na końcu tłumaczenia.

Do tłumaczenia trzeba przysłać przód i tył każdej części dowodu, czyli w sumie cztery strony.

 

Cena tłumaczenia dokumentów samochodowych ze Szwecji = 200 zł (162,60 + 23%VAT)

Cena za tłumaczenie szwedzkich dowodów rejestracyjnych (część niebieska i żółta) wyności 162,60 zł + VAT = 180 zł. Tłumaczenie umowy/faktury kosztuje od 50 zł (40,65+VAT) do 100 zł (81,30+VAT). Informacje o cenie tłumaczenia innych dokumentów samochodowych uzyskają Państwo przysyłając zdjęcie/skan za pomocą bezpłatnego formularza wyceny.

Szwedzki dowód rejestracyjny (Registreringsbevis)

Szwedzki dowód rejestracyjny

Szwedzki dowód rejestracyjny składa się z dwóch części, pierwszej (Del 1 av Registreringsbeviset) w kolorze niebieskim i drugiej (Del 2 av registreringsbeviset) w kolorze żółtym.

Polskie wydziały komunikacji posiadają wzorce tych dokumentów i podczas rejestracji żądają kompletu dokumentów. Czasami Szwedzi nie chcą wydawać nabywcy żółtej części dowodu rejestracyjnego (Del 2), ponieważ jest im ona potrzebna do wyrejestrowania pojazdu i zgłoszenia zmiany właściciela w Szwecji.

Kupując samochód należy więc zadbać o to, żeby sprzedający przekazał nam obie części dowodu. Na odwrocie obu części dowodu rejestracyjnego znajdują się informacje urzędowe na temat procedur rejestracji pojazdów w Szwecji, powtórzenie podstawowych danych pojazdu i właściciela oraz formularz przeznaczony do składania wniosków/zgłoszeń itp dotyczących pojazdu.

Dowód rejestracyjny niebieski

Dowód rejestracyjny - Część 1 (niebieska)

Sporządzona jest na papierze ze znakami wodnymi, ma kolor niebieski i jest formatu A4.

W górnej części zawiera dane rejestracyjne pojazdu i informacje o właścicielu. W dolnej części zamieszczone są dane identyfikacyjne i podstawowe dane techniczne pojazdu.

Na odwrocie znajdują się wyjaśnienia dotyczące procedur rejestracji pojazdów w Szwecji oraz formularz służący do czasowego wyrejestrowania pojazdu, ponownego włączenia pojazdu do ruchu oraz zamówienia duplikatów dokumentów i tablic.

Dowód rejestracyjny żółty

Dowód rejestracyjny - Część 2 (żółta)

Sporządzona jest na papierze ze znakami wodnymi, ma kolor żółty i jest formatu A4.

W górnej części zawiera dane rejestracyjne pojazdu i informacje o właścicielu. W dolnej części zamieszczone są nazwiska poprzednich właścicieli (max. trzech).

Na odwrocie znajdują się informacje na temat procedur rejestracji pojazdów w Szwecji oraz formularz służący do wyrejestrowania pojazdu/zgłoszenia zmiany właściciela. W przypadku eksportu auta do Polski nie ma konieczności wypełniania formularza na odwrotnej stronie dokumentu.

Umowa/faktura/rachunek (Köpekontrakt/faktura/kvitto/kvittens)

Umowa/faktura/rachunek

Do rejestracji pojazdu konieczny jest również dokument potwierdzający fakt nabycia pojazdu. Jeśli sprzedający jest osobą prywatną będzie to najczęściej "Kvitto", "Kvittens", czyli Rachunek, lub "Köpekontrakt" = Umowa kupna/sprzedaży. Jeśli sprzedający jest podmiotem gospodarczym dowodem transakcji jest "Köpekontrakt" = Umowa kupna/sprzedaży, lub "Faktura" ew. "Räkning" = Faktura.

Dokument ten musi zawierać dane sprzedawcy, nabywcy (włącznie z adresem i nr ewidencyjnym: PESEL/personnummer), podstawowe dane pojazdu (marka, model, nr rejestracyjny, nr VIN, rocznik), cenę, walutę oraz inne warunki zakupu.

Obowiązek tłumaczenia poświadczonego dotyczy nie tylko dokumentów sporządzonych w całości w jęz. szwedzkim. Niektóre Wydziały Komunikacji żądają również poświadczenia dokumentów sporządzonych na dwujęzycznych formularzach (polski - szwedzki), dotyczy to szczególnie umów kupna/sprzedaży podpisywanych z osobami fizycznymi. Tylko dokumenty sprzedaży sporządzone w całości po polsku nie muszą być poświadczane przez tłumacza przysięgłego języka szwedzkiego.